Download
Data Name Description Time Download
Kaohsiung Municipal Fushan Elementary School Language Education Class 2020/04/16
Tainan Municipal East District Chongming Elementary School 2020/04/16
Jian Gong Primary School Bilingual / Language Education Class 2020/04/16
Taoyuan Municipal Wen Huah Elementary School Bilingual Education Class 2020/04/16
New Taipei Municipal SanChong High School Bilingual Education Class 2020/04/16
New Taipei Municipal Chung Shan Junior High School Language Education Class 2020/04/16