Download
Data Name Description Time Download
Taichung Municipal Da-Feng Elementary School Language Education Class 2020/04/16
Taipei Municipal Cheng Zheng Junior High School Bilingual / Language Education Class 2020/04/16
Taipei Municipal ShiDong Elementary School Language Education Class 2020/04/16
Taipei Municipal XinSheng Elementary School Language Education Class 2020/04/16
Taipei Municipal Xihu Elementary School Bilingual Education Class 2020/04/16
Taipei Municipal Nangang Elementary School Bilingual Education Class 2020/04/16