Search

Hsinchu City

Grade1~6
International Bilingual School at Hsinchu-Science 300 Jieshou Rd. Hsinchu, Taiwan 300-78, R.O.C.
Hsinchu American School No.6, Yih-Shuh Road, East District, Hsinchu, Taiwan 30067
Hsinchu International School No. 290, Niu Pu East Road Hsinchu 30091 Taiwan, ROC
Grade7~9
International Bilingual School at Hsinchu-Science 300 Jieshou Rd. Hsinchu, Taiwan 300-78, R.O.C.
Hsinchu American School No.6, Yih-Shuh Road, East District, Hsinchu, Taiwan 30067
Hsinchu International School No. 290, Niu Pu East Road Hsinchu 30091 Taiwan, ROC
Grade10~12
International Bilingual School at Hsinchu-Science 300 Jieshou Rd. Hsinchu, Taiwan 300-78, R.O.C.
Hsinchu American School No.6, Yih-Shuh Road, East District, Hsinchu, Taiwan 30067
Hsinchu International School No. 290, Niu Pu East Road Hsinchu 30091 Taiwan, ROC
MORE

Miaoli County

Taichung City

Grade1~6
International Bilingual School at Central Taiwan S No.227, Pinghe Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan
American School in Taichung 21-1, Chu Yuan Lane, Beitun, Taichung, 40661
Morrison Academy Taichung 216 Si Ping Road, Taichung, Taiwan 40679
Grade7~9
International Bilingual School at Central Taiwan S No.227, Pinghe Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan
American School in Taichung 21-1, Chu Yuan Lane, Beitun, Taichung, 40661
Morrison Academy Taichung 216 Si Ping Road, Taichung, Taiwan 40679
Grade10~12
International Bilingual School at Central Taiwan S No.227Pinghe Rd., Daya Dist. Taichung City 428
American School in Taichung 21-1, Chu Yuan Lane, Beitun, Taichung, 40661
Morrison Academy Taichung 216 Si Ping Road, Taichung, Taiwan 40679
MORE

Changhua County

Nantou County

Yunlin County

Chiayi County

Tainan City

Grade1~6
International Bilingual School at Tainan-Science - 6, Ln.12.,Xinshi Dist., Tainan City, Taiwan 741-46, R.O.C
Grade7~9
International Bilingual School at Tainan-Science - 6, Ln.12.,Xinshi Dist., Tainan City, Taiwan 741-46, R.O.C
Grade10~12
International Bilingual School at Tainan-Science - 6, Ln.12.,Xinshi Dist., Tainan City, Taiwan 741-46, R.O.C
MORE

Kaohsiung City

Grade1~6
Dominican International School Kaohsiung 107, Zhonghua 1st Road, Gushan District, Kaohsiung City,804
Kaohsiung American School 889 Cueihua Road, Zuoying District, Kaohsiung City 81354
Morrison Academy Kaohsiung 42 Chiacheng Road, Dashe District, Kaohsiung 81546
Grade7~9
Dominican International School Kaohsiung 107, Zhonghua 1st Road, Gushan District, Kaohsiung City,804
Kaohsiung American School 889 Cueihua Road, Zuoying District, Kaohsiung City 81354
Morrison Academy Kaohsiung 42 Chiacheng Road, Dashe District, Kaohsiung 81546
Grade10~12
Kaohsiung American School 889 Cueihua Road | Zuoying District Kaohsiung City 81354
Morrison Academy Kaohsiung 42 Chiacheng Road, Dashe District, Kaohsiung 81546
MORE

Pingtung County

Yilan County

Hualien County

Taitung County

Kinmen County

LienChiang County

Penhu